Reklama

Skomponuj hymn Parady Wolności

Jeśli tworzysz muzykę klubową, a twoja głowa pęka od pomysłów na coraz bardziej nakręcające kawałki, weź udział w konkursie na hymn tegorocznej Parady Wolności! Twój własny utwór może zabrzmieć wśród tłumu techno-fanów, którzy zgromadzą się 21 września na ul. Piotrkowskiej w Łodzi.

Organizatorem konkursu jest New Alcatraz Mega Party Organization, Radiostacja i magazyn "Aktivist". Prawo udziału w nim mają wszyscy kompozytorzy i twórcy tanecznej muzyki elektronicznej, którzy podejmą wysiłek stworzenia we własnym zakresie (bez użycia cudzych dźwięków) utworu, który stanie się przebojem nierozerwalnie kojarzonym z tegoroczną edycją Parady Wolności. Wybrany hymn będzie prezentowany w mediach elektronicznych oraz stacjach radiowych jako wizytówka Łódź Techno Festiwalu 2001.

Reklama

Oto jak przedstawia się regulamin konkursu:

1. Każdy twórca startujący w konkursie musi mieć obywatelstwo polskie lub zamieszkiwać w Polsce na stałe.

2. Każdy uczestnik konkursu może przygotować jeden utwór w wersji radio edit - nie dłuższej niż 3,5 minuty oraz (jeśli będzie chciał) jego dodatkowy remiks, nie przekraczający 7 minut.

3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić utwór będący całkowicie jego własnym dziełem i nie użyje fragmentów utworów, do których prawa autorskie posiada ktokolwiek inny. W konkursie mogą brać udział soliści i zespoły.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie utworu w formacie zapisu audio na nośnikach: CD, MC, MD, MP3 przed upływem terminu zgłoszeń, wraz z dołączoną prawidłowo wypełnioną kartą zgłoszeniową.

5. Termin nadesłania utworów upływa 30 lipca 2001 r. (decyduje data stempla pocztowego). Utwory wraz z prawidłowo wypełnioną kartą zgłoszeniową należy przesłać na adres: ONEWAY, Al. Wojska Polskiego 2, 01 - 524 Warszawa, na nazwisko Kasia Nowicka lub - jeśli w formacie MP3 - na adres: mp3@spikeparty.pl.

6. Każdy nadesłany utwór zostanie dopuszczony do konkursu na podstawie decyzji Komisji Kwalifikacyjnej powołanej przez organizatora. Zadaniem komisji kwalifikacyjnej jest sprawdzenie, czy zgłoszone utwory nie zawierają odstępstw od regulaminu konkursu.

7. Zakwalifikowane utwory zostaną zamieszczone w postaci plików MP3 na stronie internetowej www.spikeparty.pl oraz emitowane w audycjach muzycznych na antenie Radiostacji, a także stacji lokalnych..

8. Wybór zwycięskiego utworu odbędzie się drogą głosowania przez słuchaczy Radiostacji, poprzez głosy odwiedzających strony www.spikeparty.pl oraz www.aktivist.pl, w terminie od 01.08.2001 do 15.08.2001.

9. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 21.08.2001 na antenie Radiostacji oraz na stronie www.spikeparty.pl

10. Każdy uczestnik konkursu musi być gotowy na dokonanie remasteringu nagrania wybranego przez organizatora konkursu we wskazanym przez organizatora studiu nagraniowym, w terminie 16.08.2001 do 20.08.2001. Koszty przejazdu pokryje organizator na podstawie przedłożonych biletów PKP ( II klasy) lub PKS, lub kosztów podróży jednym samochodem osobowym na podstawie przedłożonego rachunku.

11. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zaprezentowania swojego utworu w przypadku zwycięstwa w trakcie Łódź Techno Festiwalu, w dniu 21.09.2001 na głównej scenie Parady Wolności w kulminacyjnym punkcie imprezy. Koszty przejazdu zostaną zwrócone na zasadzie, jak w p. 10.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do emisji nadesłanych na konkurs utworów w mediach elektronicznych w całym okresie trwania konkursu oraz w czasie późniejszym.

13. Każdy uczestnik konkursu zgadza się na nieodpłatną emisję nadesłanych utworów w mediach elektronicznych i nie będzie zgłaszał roszczeń finansowych i prawnych z tytułu opłat za emisję tychże utworów.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania nadesłanych utworów w celach promocji Łódź Techno Festiwalu.

15. Zwycięzca konkursu zobowiązany będzie do wzięcia udziału w konferencji prasowej w dniu imprezy tj. 21.09.2001 w Łodzi w miejscu wskazanym przez organizatora.

16. Zwycięzca konkursu zgadza się na nieodpłatną publikację swojego utworu we wszystkich mediach, które wyrażą chęć publikacji kompozycji oraz na płycie wydanej przez organizatora Łódź Techno Festiwal i nie będzie z tego tytułu zgłaszać roszczeń finansowych w stosunku do organizatora konkursu, jak i do mediów emitujących jego utwór.

17. Zwycięski utwór będzie publikowany przez organizatora konkursu oraz zainteresowane media pod tytułem " Hymn Parady Wolności 2001".

INTERIA.PL

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: Weź udział | utwory | organizator | mp3 | Łódź | uczestnik | techno | utwór | hymn | parady

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje