dyrektor artystyczny

(osoba zarządzająca artystyczną częścią i oprawą przedsięwzięcia w przedsiębiorstwie)
Synonimy: art director

Artykuły (7)