Rahim i Fokus na Earth Festival. Dlaczego przyjęli zaproszenie do telewizji?

Rahim i Fokus zdradzają, jak doszło do tego, ze pojawili się razem z Kalibrem 44 i Kleszczem na Earth Festival.