Gach Sgeul – Every Story

premiera
liczba utworów
11
0,0
Oceń
Głosy
0

Lista utworów

 • Vol. 1

  1. 1.
   A Ghaoil, Leig Dhachaigh Gum Mhàthair Mi (Love, Let Me Home to My Mother)
   3:58
  2. 2.
   Danns’ a Luideagan Odhar (Dance Dun‐Coloured Slattern)
   2:54
  3. 3.
   An Roghainn Dàin do Eimhir XXII (The Choice)
   3:42
  4. 4.
   Smeòrach Chlann Dòmhnaill (The Mavis of Clan Donald)
   4:11
  5. 5.
   Do Chalum (To Calum)
   3:21
  6. 6.
   Cadal Ciarach Mo Luran (Sleep Well My Beloved)
   3:30
  7. 7.
   Puirt‐à‐Beul Set: Ribinnean Rìomhach (Beautiful Ribbons)
   5:11
  8. 8.
   Òran Fir Heisgeir (Gura Mis’ Tha fo Mhìghean) (The Song of Fear Heisgeir)
   3:54
  9. 9.
   Siud Thu ’Ille Ruaidh Ghallain (There You Go, Handsome Red‐Haired Youth)
   3:27
  10. 10.
   Puirt‐à‐Beul Set: Fodar dha na Gamhna Beaga (Fodder for the Small Stirks)
   4:15
  11. 11.
   An Ròn (The Seal) / Ann an Caolas Od Odrum (In the Narrows of Od Odrum)
   3:58
Najlepsze tematy