Magda Femme

Magda Femme

Pod nieco tajemniczym pseudonimem Magda Femme kryje się Magda Pokora, była wokalistka grupy Ich Troje. Magda... Więcej